แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ค่านิยม

"ทำงานอย่างมืออาชีพ=SSKH"

 

S = Spirit Teamwork การทำงานเป็นทีมโดยความร่วมมือกันระหว่างสหวิชาชีพ

 

S = Smile mind การมีจิตอาสาในการให้บริการที่ดี

 

K = Knowledge ฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง

 

H = Humanize มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพร่วมกับการดูแลสุขภาพ การดูแลแบบองค์รวมและการดูแลอย่างต่อเนื่อง

copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ