โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้างดูทั้งหมด

กลุ่มงานบัญชีดูทั้งหมด

กลุ่มงานเภสัชกรรมดูทั้งหมด

กลุ่มงานพัสดุดูทั้งหมด


กลุ่มงานตรวจสอบภายในดูทั้งหมด

กลุ่มงานทันตกรรมดูทั้งหมด

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมนายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม Kick off การเปิดบริการคลินิกกัญชาทางการแพทย์ จังหวัดศรีสะเกษ


ายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยายาลศรีสะเกษ ร่วมส่งกําลังใจให้ทีมปฏิบัติการโรคติดต่อ CUCU เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติงานช่วยเหลือจังหวัดสมุทรสาคร


นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ออกเยี่ยมอวยพรพบปะ และมอบส้มมงคลแก่คหบดี ห้างร้านต่าง ๆ ภายในจังหวัดศรีสะเกษ


ประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินสงสัยหรือยืนยันติดเชื้อ COVID ๑๙


ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Email : sisakethospital.sskh@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045611389

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 395,570
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์วันนี้ :  82