แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล

  นายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว

  พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิ นส. มัณทนา จิระกังวาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11/2561 ในการนี้ได้ร่วมต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 "มุขศรีโสธร เจริญราชธานี"
ข่าวประชาสัมพันธ์

5 พฤศจิกายน 2561
4 กันยายน 2561
3 กรกฎาคม 2561
25 มิถุนายน 2561
3 พฤษภาคม 2561
9 มีนาคม 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561

ข่าวรับสมัครงาน

7 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
3 ธันวาคม 2561
23 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง

7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
7 ธันวาคม 2561
3 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561

กลุ่มงานการเงินและบัญชี

15 พฤศจิกายน 2561
12 ตุลาคม 2561

ภาพกิจกรรม

copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ