แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
พันธกิจ

1.พัฒนาระบบบริการ แบบองค์รวมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ

 

2.พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีธรรมาภิบาล

 

3.ส่งเสริม สนับสนุนความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

 

4.ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

 

5.ผลิตบุคลากรทางการแพทย์และพัฒนาเป็นองค์กรเพื่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพ

 

 

copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ