โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้างดูทั้งหมด

กลุ่มงานบัญชีดูทั้งหมด

กลุ่มงานเภสัชกรรมดูทั้งหมด

กลุ่มงานพัสดุดูทั้งหมด


กลุ่มงานตรวจสอบภายในดูทั้งหมด

กลุ่มงานทันตกรรมดูทั้งหมด

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมรณรงค์วันส้วมโลกประจำปี 2563 (World Toliet Day 2020) "ส้วมสาธารณวิถีใหม่เพื่อทุกคน" The New Normal Public Toliet for All


นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นําคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมโครงการ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทําความดี วิถีพอเพียง”


นายแพทยซลวิทย์ หลาวทอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ประธานเปิดการอบรม เรื่อง “แนวคิด Lean และการประยุกต์ใช้ในบริการสุขภาพ


นายแพทย์ชลวิทย์ หลาวทอง ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดงานเบาหวาน "ปิ่นโตผูกรัก สู่ปิ่นโตอิ่มสุข" ป้องกันเบาหวานได้ด้วยอาหาร


ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Email : sisakethospital.sskh@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045611389

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 378,836
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์วันนี้ :  10