โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมนายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี้ รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ 2 แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เข้าร่วมประชุมการเข้าพื้นที่และติดตั้ง เครื่องโบพลาสมาในพื้นที่ของโรงพยาบาลศรีสะเกษ ตามที่ทางโรงพยาบาลได้ตอบรับ การเข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุนขยายผลเครื่องไบโอพลาสมา


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ําดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ และร่วมสาธิตการตําส้มตําโดยใช้ปลาร้าสุก เพื่อป้องกัน ลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็งท่อน้ําดี ตามนโยบายกระทรวงสารารณสุข


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อํานวยการภารกิจด้านปฐมภูมิ นางเบญจพร พิเชษฐโสภณ รักษาการรองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมด้วย แพทย์หญิงวชิรญา ศรีอาริยภักดี หัวหน้ากลุ่มงานแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทย โดยโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสารารณสุข ได้จัดทําโครงการส่งเสริมการใช้สมุนไพรไทยขมิ้นชิ้นเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2563


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 1 นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์คนที่ 2 นายแพทย์นพพล บัวลี รองผู้อํานวยการภารกิจด้านตติยภูมิ แพทย์หญิงแคทรียา เทนสิทธิ์ รองผู้อํานวยการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย (Service Plan) จังหวัดศรีสะเกษ โซน 3


ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้างดูทั้งหมด

กลุ่มงานบัญชีดูทั้งหมด

กลุ่มงานเภสัชกรรมดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมกลุ่มงานกุมารเวชกรรม จัดกิจกรรมวันเด็ก ณ อาคารผู้ปาวยนอก OPD เด็ก


รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งท่อน้ำดี


คณะไลออน เข้ามอบของที่ระลึกแก่ผุ้ป่วย โรคเบาหวานความดัน และผู้ป่วยมะเร็งเด็ก


มอบกระเช้าปีใหม่


ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Email : sskhit2016@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045611389

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 323,218
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์วันนี้ :  167