โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ โรงพยาบาลจัดสถานที่นั่งคอยรอตรวจสําหรับผู้ใช้บริการตามมาตรการ Social Distancing อยู่ห่างๆอย่างห


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมประชุมผู้บริหาร (Morning Brief) เพื่อติดตามสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาในพื้นที่จังหวัดศรี


ประกาศโรงพยาบาลศรีสะเกษ แจ้งเลื่อนการผ่าตัดที่นัดออกไปก่อน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคโควิด-19 และเนื่องจากปริมาณเลือดและทรัพยากรมีจำกัด โรงพยาบาลจึงขอสงวนไว้เฉพาะการผ่าตัดในกรรณีเร่งด่วนและฉุกเฉินเท่


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสะเกษ นัดพิเศษ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 Tc0VID-19) เพื่อติดตาม รับทราบผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อเตรียมการป้องกัน และรับมือการติดเชื้อภายในโรงพยาบาลศรี


ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้างดูทั้งหมด

กลุ่มงานบัญชีดูทั้งหมด

กลุ่มงานเภสัชกรรมดูทั้งหมด

กลุ่มงานพัสดุดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมส่งยาที่บ้านไปตามจุดต่างๆใน​อ.เมืองศรีสะเกษ​​ เพื่อลดความเสี่ยงผู้ป่วยโรคเรื้อรัง​ ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยง​ที่จะติดเชื้อโควิดได้ง่าย​ ลดความแออัดของโรงพยาบาล​ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วย​ รพ.ศรีสะเกษ


ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลศรีสะเกษ นัดพิเศษ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


ประชุมคณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ กรณีโรคติดเชื้อโคโรนา 2019


โครงการ "ศรีสะเกษพร้อมใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร ทำความดี วิถีพอเพียง"


ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Email : sskhit2016@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045611389

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 334,955
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์วันนี้ :  166