Inline
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสะเกษ                                หากท่านไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หรือมีข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งปัญหาได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสะเกษ โดยเข้าไปที่ เมนู ร้องเรียน                                   หน่วยงานที่มีความต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์โรงพยาบาลให้ติดต่อศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ                                                                                                                                                     
แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาล
  แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดศรสะเกษ เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนแนวทางการ ปกกันและควบคุมโรคภายในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
15 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
23 กันยายน 2560
12 กันยายน 2559
6 กันยายน 2559
28 กรกฎาคม 2559

ข่าวรับสมัครงาน
24 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง กำหนดวัน เวลา สถานที่ คัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (ข้อเขียน) และ วัน เวลา สถานที่ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความทั่วไป และ/หรือความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข บรรณารักษ์ เจ้าพนักงานพัสดุ พนักงานชั่วเหลือคนไข้ พนักงานทั่วไป(สายสนับสนุน) พนักงานเปล พนักงานทั่วไป(สายบริการทั่วไป) และพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค
24 พฤษภาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
8 พฤษภาคม 2560
8 พฤษภาคม 2560

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง
25 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560
24 พฤษภาคม 2560
23 พฤษภาคม 2560
23 พฤษภาคม 2560
23 พฤษภาคม 2560
19 พฤษภาคม 2560

ภาพกิจกรรม
แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ รับ แพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในการตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดศรสะเกษ เพื่อรับฟัง แลกเปลี่ยนแนวทางการ ปกกันและควบคุมโรคภายในเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ




copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ