โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบ นายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณกาสนี รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์2 นําคณะ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบ นางเบญจพร พิเชฐโสภณ หัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมทําบุญตักบาตร ในพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณลานข้างรนาคารกรุงไทย สาขาศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบ นางเบญจพร พิเชฐโสภณ หัวหน้าพยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์ และพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในงานวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ


แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน ผู้อํานวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ มอบนายแพทย์ลักษณะเลิศ วรรณกาสนี้ รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์2 เป็นประธานในการเปิดโครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปีของชาติ พ.ศ. 2562


ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์ดูทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงานดูทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา จัดซื้อ/จัดจ้างดูทั้งหมด

กลุ่มงานบัญชีดูทั้งหมด

กลุ่มงานเภสัชกรรมดูทั้งหมด


ภาพกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ


ประชุมแก้ไขปัญหาประชากรนก


วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2562


ทําบุญตักบาตร ในพิธีบําเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรําลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


ดูทั้งหมด

ติดต่อสอบถาม

0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง

จังหวัดศรีสะเกษ 33000

Email : sskhit2016@gmail.com

หมายเลขโทรศัพท์ : 045611503

ช่องทางการติดต่อเพิ่มเติม
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 314,411
จำนวนผู้เข้ามชมเว็บไซต์วันนี้ :  498