= ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน ปฏิทินกิจกรรมงานคุณภาพ เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์แบบฟอร์มคะแนน DHSA    Download เอกสาร

23 กรกฎาคม 2562

DHSA Guideline    Download เอกสาร

23 กรกฎาคม 2562

DHSA standard    Download เอกสาร

23 กรกฎาคม 2562

template of Quality Report for CLT PCT    Download เอกสาร

23 กรกฎาคม 2562

Scoring guideline 2019    Download เอกสาร

23 กรกฎาคม 2562

Hospital Profile 2019    Download เอกสาร

23 กรกฎาคม 2562

23 กรกฎาคม 2562

คู่มือมาตรฐาน HA 2019    Download เอกสาร

23 กรกฎาคม 2562

8 กรกฎาคม 2562 ขอเชิญผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานความเสี่ยงด้านคลินิกและความเสี่ยงด้านทั่วไป ประชุมเรื่อง risk register    Download เอกสาร

28 มิถุนายน 2562

แนวทางปฏิบัติของคลังเลือด วราภรณ์ จัดดี    Download เอกสาร

19 มิถุนายน 2562


ดูทั้งหมดภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด