ข่าวประชาสัมพันธ์



รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
21 พฤษภาคม 2561
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
21 พฤษภาคม 2561




ภาพกิจกรรม





ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง



17 ตุลาคม 2561
17 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561
16 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561
12 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
11 ตุลาคม 2561
8 ตุลาคม 2561