ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์แผนเงินบำรุง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
21 พฤษภาคม 2561
รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โรงพยาบาลศรีสะเกษ    Download เอกสาร
21 พฤษภาคม 2561
ภาพกิจกรรม


ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง
25 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562