โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมประชุมสรุปผลการจัดกิจกรรมระดมทุนเพื่อโรงพยาบาลศรีสะเกษ