แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบโล่รางวัล ผ่านการประเมิณคุณภ่พภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ระดับที่ 3 พร้อมรับมอบโล่รางวัลแด่องค์กรพยาบาล ในเครือข่ายจังหวัดศรีสะเกษ และรับมอบใบประกาศจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลอ่าน :   497
บันทึกข้อมูลโดย :   งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
วันที่ :   11 กันยายน 2561 เวลา :   10:53


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ