โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ เยี่ยมผู้ป่วย พร้อมให้กำลังใจแก่ญาติที่ให้ความอุปการะคุณโรงพยาบาลศรีสะเกษ