แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์ลักษณะ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิ แบะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการ และชี้แจงตัวชี้วัดตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 10อ่าน :   253
บันทึกข้อมูลโดย :   งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา
วันที่ :   26 ธันวาคม 2561 เวลา :   15:11


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ