โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วยนายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์ลักษณะ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิ แบะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติราชการ และชี้แจงตัวชี้วัดตามแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 10