โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการรับประเมิณ Re-accreditation ครั้งที่ 4 (PCT Med/งาน IC)