โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมคณะให้การต้อนรับ นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารเขตสุขภาพที่10 เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายการเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนนในช่วงปีใหม่