แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลนายวีรศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายแพทย์วันชัย เหล่าเสถียรกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยแพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษเยี่ยมผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัว


7 ธันวาคม 2561


7 ธันวาคม 2561


23 พฤศจิกายน 2561
พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ พร้อมด้วย นพ.ปิยวัฒน์ อังควะนิช รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิ นส. มัณทนา จิระกังวาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 11/2561 ในการนี้ได้ร่วมต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ในโอกาสรับตำแหน่งผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 "มุขศรีโสธร เจริญราชธานี"


21 พฤศจิกายน 2561


21 พฤศจิกายน 2561


21 พฤศจิกายน 2561
นายแพทย์วันชัย​ เหล่าเสถียรกิจ​ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ​ พร้อมด้วย​ แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นายแพทย์นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและเเก้ปัญหายาเสพติแบบบูรณาการ และลงนาม MOU การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและเเก้ไขยาเสพติด TO BE NUMBER ONE


19 พฤศจิกายน 2561
พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ, นพ. ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิ และ นพ.นิมิตร เลิศพัฒนสุวรรณ รองผู้อำนวยการภาระกิจด้านบริการประฐมภูมิ ร่วมต้อนรับ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ในพิธีประกาศมาตรการสู่การเป็นโรงเรียนต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate School)


9 พฤศจิกายน 2561


24 กันยายน 2561


24 กันยายน 2561

ข่าวกิจกรรมโรงพยาบาลทั้งหมด 73 รายการ : 8 หน้า : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] หน้าถัดไป>>
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ