แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศเผยแพร่โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 3 เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 รายการ

รายละเอียด :  

ประกาศเผยแพร่โครงการจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมอาคารศูนย์บริการ สาธารณสุข 3 เครือข่ายหน่วยบริการโรงพยาบาลศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 1 รายการ มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   Downloadอ่าน :   51
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   18 เมษายน 2561 เวลา :   15:24
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ