แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศเผยแพร่ต่รางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง(ราคาอ้งอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัวสำรองคลัง

รายละเอียด :  

ประกาศเผยแพร่ต่รางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลาง(ราคาอ้งอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง  โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัวสำรองคลัง (ถุงขยะ) จำนวน ๖ รายการ


เอกสารแนบ 1 :   เอกสารดาวน์โหลดอ่าน :   197
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ธวัชพงส์   ทองกลม ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   6 ธันวาคม 2560 เวลา :   14:32
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ