แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ยี่ห้อ PENTAX

รายละเอียด :  

ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการซื้อโดยวิธีการเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาซ่อมเครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ยี่ห้อ PENTAX รุ่น ED-3490K


เอกสารแนบ 1 :   เอกสารดาวน์โหลดอ่าน :   101
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ธวัชพงส์   ทองกลม ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   30 พฤศจิกายน 2560 เวลา :   16:06
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ