แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา)จำนวน 49 รายการ

รายละเอียด :  

ประกาศราคากลางในการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ยา)จำนวน 49 รายการ มีรายละเอียดดังนี้


เอกสารแนบ 1 :   ราคากลาง1

เอกสารแนบ 2 :   ราคากลาง2


อ่าน :   131
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   29 พฤศจิกายน 2560 เวลา :   15:18
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ