โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านแปลงสัญญาณเอ็กซเรย์เป็ยระบบดิจิตอล(computed radiography system) พร้อมระบบจัดเก็บและรับข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง

รายละเอียด :  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องอ่านแปลงสัญญาณเอ็กซเรย์เป็ยระบบดิจิตอล(computed radiography system) พร้อมระบบจัดเก็บและรับข้อมูลทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง


เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   142
วันที่ :   17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา :   11:00