โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มน้ำยาตรวจวิเคราะห์ infectios marrker และ biomarkers อื่นๆ ทางงานภูมิคุ้มกันวิยาคลินิก จำนวน 8 รายการ

รายละเอียด :  

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ กลุ่มน้ำยาตรวจวิเคราะห์ infectios marrker และ biomarkers อื่นๆ ทางงานภูมิคุ้มกันวิยาคลินิก จำนวน 8 รายการ


เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   136
วันที่ :   17 มกราคม 2560 เวลา :   15:00