โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 38 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   151
วันที่ :   8 มกราคม 2562 เวลา :   16:34