แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุงที่ผ่านการประเมิณเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด :  

ประกาศแก้ไขบัญชีรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินบำรุงที่ผ่านการประเมิณเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข


เอกสารแนบ 1 :   เอกสารประกาศ

เอกสารแนบ 2 :   เอกสารแนบท้ายประกาศรายชื่อ


อ่าน :   487
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   20 ธันวาคม 2561 เวลา :   16:00
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ