โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุงที่ผ่านการประเมิณเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด :  

ประกาศรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)เงินบำรุงที่ผ่านการประเมิณเข้าสู่ตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข


เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   179
วันที่ :   17 ธันวาคม 2561 เวลา :   17:51