แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

รายละเอียด :  

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

  1. บทความเรื่อง ไปสร้างที่อื่นเถอะ
  2. บทความเรื่อง ไม่ต้องปิดหรอกครับ
  3. บทความเรื่อง เรื่องเกิดจากขยะ
  4. บทความเรื่อง เข้าบ้านไม่ได้
  5. บทความเรื่อง อยากเก็บเรื่องของตัวเอง

เอกสารแนบ 1 :   Downloadอ่าน :   292
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   5 พฤศจิกายน 2561 เวลา :   15:15
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ