โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ 3 ชั้น โรงพยาบาลศรีสะเกษ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   147
วันที่ :   12 ตุลาคม 2561 เวลา :   16:21