แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศยกเลิก ซื้อกระดาษ A4 ขนาด 80 แกรม จำนวน 7,200 รีม โดยวิธี e-martket

รายละเอียด :  

ประกาศยกเลิก ซื้อกระดาษ A4  ขนาด 80 แกรม จำนวน 7,200 รีม โดยวิธี e-martket


เอกสารแนบ 1 :   Downloadอ่าน :   63
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   12 ตุลาคม 2561 เวลา :   15:13
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ