แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางโรคตา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รายละเอียด :  
ประกาศร่าง TOR ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) กลุ่มยาเฉพาะทางโรคตา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารแนบ 1 :   ร่างเอกสารประกวดราคา

เอกสารแนบ 2 :   เอกสารประกวดราคา

เอกสารแนบ 3 :   ราคากลาง

อ่าน :   61
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ ตำแหน่ง :   นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ :   11 ตุลาคม 2561 เวลา :   17:36
พิมพ์  
copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ