โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฝึกทักษะระบบจำลอง(Simulating Training Room) โรงพยาบาลศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

รายละเอียด :  

ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฝึกทักษะระบบจำลอง(Simulating Training Room) โรงพยาบาลศรีสะเกษ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)


เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   152
วันที่ :   8 ตุลาคม 2561 เวลา :   16:39