โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

รายละเอียด :  

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8 - 12 ตุลาคม 2561

  1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา
  2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา

เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   164
วันที่ :   5 ตุลาคม 2561 เวลา :   14:09