โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

รายละเอียด :  

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ


เอกสารแนบ 1 :   Download


อ่าน :   173
วันที่ :   21 กันยายน 2561 เวลา :   14:09