ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์อาเซียน

พิมพ์
หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเผยแพร่ เขียนโดย Super User

ขอเชิญอาจารย์แพทย์ท่านที่สนใจเข้าร่าวประชุมเชิงวิชาการ แพทย์ศาสตรศึกษาอาเซียนครั้งที่ 1 เพื่อเฉลิมฉลอง 100ปี แห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้หัวข้อเรื่อง Medical Education : Past,Present and Future ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ภายในคณะแพทยศาสตร์ จุฬา

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง www.mdcuconference.org หรือติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ประชุมวิชาการ โทร.02-256-4193  E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560

หรือ ติดต่อ คุณอัษฎา (หน่อย) งานพัฒนาอาจารย์แพทย์ 
ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลศรีสะเกษ
โทร. 045-611503ต่อ3417,3416

Copyright 2011 ประชุมวิชาการแพทยศาสตร์อาเซียน.
Free Joomla Theme by Hostgator