= ศูนย์คุณภาพ โรงพยาบาลศรีสะเกษ หน้าหลัก โครงสร้างหน่วยงาน ปฏิทินกิจกรรมงานคุณภาพ เข้าสู่ระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์วันที่ 19 เมษายน 2562 การนำเสนอการใช้โปรแกรมพัสดุ โดย..นายประยูร หาญเสมอ นักวิชาการคอมพิวเตอร์    Download เอกสาร

19 เมษายน 2562

หลักสูตร HAุ702 A-HA: In-Practice    Download เอกสาร

2 เมษายน 2562

"เรื่องเล่าจาก HA forum มุ่งสู่ AHA ภายใต้แบบอย่างการทำงานของ รพ.ภูมิพล..โดย พญ.ปิยนุช วรรณา"    Download เอกสาร

21 มีนาคม 2562

ขั้นตอนการบันทึกตอบ RM โดย นพ.ชวลิต โพธิ์งาม    Download เอกสาร

20 มีนาคม 2562

HA501 : การนำมาตรฐานสู่การปฏิบัติ อบรม 19-21 มิย.2562 (ปิดรับสมัคร 19 เมย.2562)    Download เอกสาร

19 มีนาคม 2562

HA502: แนวคิด Lean และการประยุกตฺใช้บริการสุขภาพ อบรม 11-14 มิย 2562 (ปิดรับสมัคร 11 เมย.2562)    Download เอกสาร

19 มีนาคม 2562

HA900 : การพัฒนาคุณภาพสำหรับผู้บริหารโรงพยาบาล    Download เอกสาร

19 มีนาคม 2562

หลักสูตร HAุ603 สารสนเทศกับการพัฒนาคุณภาพ    Download เอกสาร

19 มีนาคม 2562

หลักสูตรฝึกอบรม HA ประจำปี 2562 ของ สรพ.    Download เอกสาร

19 มีนาคม 2562

Risk Register template 20190130    Download เอกสาร

10 มีนาคม 2562


ดูทั้งหมดภาพกิจกรรม

ดูทั้งหมด