แพทย์หญิงเพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ

นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10


รายละเอียด :  

11 ธ.ค. 61: นพ.วันชัย เหล่าเสถียนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ พญ.เพิ่มศิริ เลอมานุวรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ นพ.ลักษณะเลิศ วรรณภาสนี รองผู้อำนวยการภารกิจด้านตติยภูมิ และคณะผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 10 ร่วมต้อนรับ นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 10 ในโอกาสลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อตรวจเยี่ยมหน่วนแพทย์เคลื่อนที่ และตรวจเยี่ยมหน่วยงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ดังนี้
- ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเบญจลักษ์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ
- ตรวจเยี่ยมเสริมพลังผู้ปฏิบัติงาน รพ.สต.ท่าคล้อ ต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ


อ่าน :   311
บันทึกข้อมูลโดย :   นาย ปิยวัฒน์   ชัยชาญ
วันที่ :   11 ธันวาคม 2561 เวลา :   14:47


แชร์


copyright@2015 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ Developed by Piyawat Chaicharn
0859 โรงพยาบาลศรีสะเกษ ถ.กสิกรรม ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 email:sskhit2016@gmail.com หมายเลขโทรศัพท์ 045611503
เว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ
  Internet Explorer 9 ขึ้นไป       Google Chrome       Mozilla firefox       Safari
  โรงพยาบาลศรีสะเกษ