โรงพยาบาลศรีสะเกษ
หน้าหลัก ร้องเรียน E-mail ภาครัฐภาพกิจกรรมประชุมวิชาการช่วยฟื้นคืนชีพสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

สัปดาห์เภสัชกรรม 2562

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความเสี่ยงสูงและการจัดการภาวะฉุกเฉินในระยะคลอด

การประชุมเพื่อจัดระเบียบการจราจรหน้าโรงพยาบาล

การอบรบเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายอาจารย์ด้านฝึกปฏิบัติงานคลินิกการปฏิบัติอิงหลักฐานทางกายภาพบำบัดขั้นพื้นฐานสำหรับอาจารย์ทางคลินิกและนักายภาพบำบัด

อบรมพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้

บริจาคโลหิต

ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่

โครงการโรงพยาบาลศรีสะเกษปราศจาคการตีตราและเลือกปฎิบัติต่อผู้ป่วยที่มีเชื่อ HIV

โครงการผ่าตัดท่อน้ำตาอุดตัน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 3-6 มิถุนายน 2562


ภาพกิจกรรมทั้งหมด 148 รายการ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 หน้าถัดไป>>